ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข นำเทคโนโลยี อีเอ็ม มาพัฒนาทำผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาซักผ้า สูตรชีวภาพจากจุลินทรีย์เปลือกมะนาว เพื่อใช้ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดจำหน่ายในราคาถูกรายได้ส่วนหนึ่งช่วยชุมชนพบสุข