ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11140 E-Mail : pobsook2547@gmail.com Tel : 02-5820796,089-4831800