จุลินทรีย์ EM และกากน้ำตาล ส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์จากขยะ