2กพ.2560  ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข นครปากเกร็ด ต้อนนรับคณะจากเทศบาลตำบล องค์รักษ์ จ. นครนายก ศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง