ต้อนรับคณะทหาร จากกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สีกัน ดอนเมือง มาศึกษา และลงมือทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ จากจุลินทรีย์อีเอ็มเปลือกมะนาว เปลือกสับประรด เลฯ ใช้ในสำนักงานกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม