19 สิงหาคม 2559    ศูนย์รีไซเคิลยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด ต้อนรับคณะจากอบต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก มาเรียนรู้ลงมือปฎิบัติจริง การทำจุลินทรีย์แห้ง(พบสุข 50 ) และผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ฯลฯ