เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับMiss Lu และผู้ติดตามจากมาเลเซีย พร้อมด้วยคุณ เกวรินทร์ นิลตะสุวรรณ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข