วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เรื่องการจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนและนำมาแปรสภาพด้วยขบวนการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ