วันที่ 4  มีนาคม 2559  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเคียนซา จ.สราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ไซเคิลชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด