ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุขต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า จ.เพรชบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พย.2557