ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุขจัดงานพิธีแถลงข่าว สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ