วันที่12 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับบริษัท เอ็มโร เอเชีย ผู้ผลิตจุลินทรีย์ อีเอ็ม นำคณะจากมาเลเซียมาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข