8 ตุลาคม 2557ต้อนรับอาจารย์และนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะพระอาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข