หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา    
           
       
 
 
 
เรียนรู้ ดูงาน ลดปริมาณขยะชุมชนทำได้จริง
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  24-03-14  
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การบริหารเศรษฐ  
 
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
 
 
  14-11-13  
12 พย.2556 ต้อนรับคณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จ.สมุทปราการและคณะนาวาอากาศโทกรีฑา จาก อ.  
 
12 พย.2556 ต้อนรับคณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จ.สมุทปราการและคณะนาวาอากาศโทกรีฑา จาก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข
 
 
  26-09-13  
24 กย.2556 ศุนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุขต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น โ  
 
24 กย.2556 ศุนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุขต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น โครงการพัฒนาศักภาพผู้แทนชุมชน
 
 
  19-09-13  
18กันยานน 2556 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอนห์น‏  
 
18กันยานน 2556 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอนห์น‏
 
 
  21-08-13  
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ธนชาต ประทุมสวัสดิ์ และนักศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนสาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบ  
 
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ธนชาต ประทุมสวัสดิ์ และนักศึกษา(หลักสูตรรัฐประศาสนสาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ ศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลพบชุมชนพบสุข
 
 
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
 
ย้อนกลับ